Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η ύπαρξη Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης στο Βροντάδο σηματοδοτείται το 1941. Η ιδέα της δημιουργίας της ακούστηκε για πρώτη φορά την εποχή του μεσοπολέμου και συνδέεται, ως προς το χώρο, με τη Ναυτική Σχολή του Βροντάδου και τη μετέπειτα Ταπητουργική Σχολή. Το οίκημα υπήρχε. Ήταν το παλιό Δημαρχείο, που είχε στεγάσει στο μεταξύ την πρώτη Ναυτική Σχολή της Χίου, από το 1929 έως το 1932 και την Ταπητουργική Σχολή, από το 1933 έως το 1938. Έτσι, λοιπόν, ορίστηκε η 3η Νοεμβρίου του έτους 1941 ως ημέρα ιδρύσεως για το παράρτημα Γυμνασίου στην περιοχή του Βροντάδου, του οποίου τη διεύθυνση ανέλαβε ο αείμνηστος καθηγητής Δημήτριος Σκούφαλος. Και βέβαια, με τι ανακούφιση και ικανοποίηση δέχθηκε η κοινωνία του Βροντάδου την αναγγελία της ιδρύσεως Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης στην πόλη μας. Και ιδιαίτερα οι γονείς των μικρών μαθητών και μαθητριών, που φοιτούσαν μέχρι τότε στα σχολεία της πόλης της Χίου. Διότι, κανείς δεν ξεχνά την ταλαιπωρία που έπρεπε να υποστούν τα παιδιά τότε, διανύοντας συνήθως απόσταση 8 χιλιομέτρων με τα πόδια, καθημερινά, για τη μετάβασή τους στο Γυμνάσιο Αρρένων ή Θηλέων Χίου και μετά, την επιστροφή στα σπίτια τους. Το Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου, χτισμένο όπως το θέλησε ο δημιουργός του, Γεώργιος Χ'' Φραγκούλης Ανδρεάδης : « δίπλα στην Παναγία Μούτσαινα, διότι ακριβώς εκεί είναι το κέντρο του Βροντάδου και ,διότι είναι δίπλα η θάλασσα για να ασκούνται τα σχολόπαιδα ». Το 1964, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το 6/τάξιο Γυμνάσιο Βροντάδου διαιρέθηκε σε δύο τριετείς αυτοτελείς κύκλους, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, κλασικής και ναυτικής κατεύθυνσης.  Είχε βέβαια, προηγηθεί το Σεπτέμβριο του 1961, η μετατροπή του Γυμνασίου σε Γυμνάσιο Ναυτικής κατεύθυνσης, στο οποίο λειτούργησαν από το 1962 και τμήματα Κλασικής κατεύθυνσης. 

Λύκειο του Βροντάδου

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας, το συγκρότημα Γυμνασίου Λυκείου ενοποιήθηκε σε 6/τάξιο Γυμνάσιο, στις τρεις τελευταίες τάξεις του οποίου λειτούργησε παράλληλα με το κλασικό και το ναυτικό τμήμα. Στη μεταπολιτευτική περίοδο ίσχυσε εκ νέου η διαίρεση σε Γυμνάσιο και Λύκειο, ναυτικής και κλασικής κατεύθυνσης, από το 1976, ενώ από το 1983 ιδρύθηκε και τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης στο Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο, που ιδρύθηκε το 1980 και ενσωμάτωσε τον ήδη υπάρχοντα 3/τάξιο Ναυτικό τομέα. Έτσι μέχρι και το 1999 λειτουργούσε στο Βροντάδο σε επίπεδο Β/θμιας Εκπ/σης, υποχρεωτικό 3/τάξιο Γυμνάσιο, 3/τάξιο Λύκειο Γενικής Παιδείας και 3/τάξιο Λύκειο Τεχνικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης με Ναυτικό τομέα και τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.
Διότι την περίοδο 1999 -2000, στα πλαίσια της νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το 3/τάξιο Γυμνάσιο λειτουργεί ως είχε, ενώ τα Λύκεια διαρρυθμίζονται σε 3/τάξιο Ενιαίο Λύκειο και 3/τάξιο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ. Ε. Ε). Στο Ενιαίο Λύκειο οι μαθητές της Α΄ τάξης διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας, στα οποία, στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου προστίθενται τα μαθήματα Κατεύθυνσης (τρεις : θεωρητική, θετική και τεχνολογική) και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία και συμπληρώνουν το ωράριο των μαθητών. Ορισμένα δε από αυτά δεν εξετάζονται σε πανελλαδικό, αλλά σε τοπικό επίπεδο.