Ο πολιτισμός και η παράδοση είναι ο καλύτερος τρόπος να θυμόμαστε τις ρίζες ενός πολιτισμού. Ακόμα και στην δική μας τοπική κοινωνία ο πολιτισμός και η κουλτούρα μας είναι αποτέλεσμα της ιστορίας και της παράδοσής μας.

Στις επόμενες σελίδες θα έχετε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας και να διαπιστώσετε το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ιστορία και η παράδοσή μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η "Κυριακή των Πεσσόντων".

τυπικό χορός